×

Advocaat

Bram VAN ACKER werd geboren op 10 mei 1981 te Gent en woont sinds jaar en dag in Bottelare, een deelgemeente van Merelbeke.

Vanaf 1999 begon hij rechten aan de Universiteit van Gent, alwaar hij met onderscheiding afstudeerde.

In 2005 vatte hij zijn stage aan bij het Gentse advocatenkantoor Daedalius o.l.v. Mr. Dominique Matthys.

Gelijktijdig met zijn advocatenstage was Bram VAN ACKER werkzaam aan de Universiteit Gent, vakgroep Publiek- en Grondwettelijk Recht, afdeling bestuursrecht.

Tevens verleende hij medewerking aan volgende werken:

  • L. VENY en N. DE VOS, 'Gewestelijke bestuurlijke voorkooprechten in onroerend goed', in Ch. ENGELS, Achtste Kronieken voor het Notariaat, Brugge, die keure, 2006, 61-109
  • “Onderzoek naar de juridische verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden inzake veiligheid en noodplanning bij voetbalwedstrijden en andere evenementen in stadions” in opdracht van de FOD BiZA (als medewerker van de UGent)...

Daarnaast werden diverse teksten van hem gepubliceerd in gezaghebbende tijdschriften en boeken:

  • B. VAN ACKER, Wordt neerslag beschouwd als overmacht in de private bouwsector?, noot onder Rb. Turnhout, 4 februari 2008, RABG 2010/10, 645 (641-648)
  • L. VENY m.m.v. B. VAN ACKER, “De interne organisatie van het lokale en provinciale bestuur na het gemeentedecreet en het provinciedecreet” in J. DUJARDIN (ed.), Recht in de gemeente, deel 8: gemeente – en provinciedecreet, Brugge, Die Keure, 2006, p. 79 – 105
  • D. MATTHYS en B. VAN ACKER, “Aansprakelijkheid van de syndicus en de Vereniging van Mede – eigenaars” in deelcursus vervolmakingsaanbod voor de vastgoedmakelaar, VIVO – VIZO 2006

In 2012 werd advocatenkantoor BRAM VAN ACKER opgericht.

Van 2015 t.e.m. 2018 was BRAM VAN ACKER gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, alwaar hij zowel 15 maanden werkzaam was bij het openbaar ministerie, alsook 15 maanden bij de zetel (rechter). Hij liep stage bij de ondernemingsrechtbank, correctionele rechtbank en burgerlijke rechtbank en volgde de gespecialiseerde opleiding voor onderzoeksrechter en jeugd- en familierechter.

In 2019 nam hij de draad van advocatenkantoor BRAM VAN ACKER terug op.

BRAM VAN ACKER blijft zich steeds bijscholen en behaalde o.m. volgende getuigschriften:

* getuigschrift Cassatie in Strafzaken

*  getuigschrift Supralat - Salduzopleidingen