×

Tarieven

Het luik administratiekosten

Deze kosten zijn de materiële kosten die worden gemaakt, eigen aan elk dossier.
Hieronder vallen de kosten voor de aanleg van het dossier:, het bewaren en archiveren van het dossier, de kosten van briefwisseling (post), kosten van fax en e-mails, enz.

De kosten worden op de eerste consultatie meegedeeld. Uiteraard kan u deze eveneens per e-mail  bekomen.

Een ereloonnota bestaat steeds uit diverse luiken.

Het luik ereloon

Het ereloon wordt steeds op de eerste consultatie met de cliënt afgesproken en betreft veelal een uurloontarief.

Bij het vastleggen van het uurloontarief wordt rekening gehouden met diverse factoren zoals de complexiteit van de zaak, het spoedeisend karakter, de financiële draagkracht van de cliënt, enz.

Afwijkende formules qua ereloonberekening (zoals abonnementen) zijn uiteraard mogelijk en steeds op voorhand overeen te komen...

Overheadkosten

Dit luik omvat: onderhoud bureau, investeringen bibliotheek, informaticaonderhoud, enz... De overheadkosten worden begroot op 10 % op de totale administratiekosten.

Gerechtkosten

Rolrechten, dagvaardingskosten, griffierechten, enz. worden doorgerekend aan de werkelijke prijs.

Verplaatsingskosten

Kilometervergoeding: 0,50 EUR/km
Parkeerkosten: werkelijke prijs